LUMA-keskus Suomi jatkaa yhteisöllisen, tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen kehittämistä ja tukemista

Suomalaista koulutusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja elinikäiseen oppimiseen. Uudistuksilla pyritään nostamaan koulutus- ja osaamistasoa sekä kääntämään oppimistulokset nousuun.

Opettajankoulutuksen kehittäminen on koulutusjärjestelmän uudistamisen keskeisimpiä työkaluja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille avustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. Hankkeet käynnistävät Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon ja edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista.

LUMA-keskus Suomen hankkeelle Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä (1.8.2017–31.12.2019) on myönnetty 200 000 euron rahoitus.

Hankkeessa koulutetaan tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä. Hankkeella edistetään yliopistojen ainelaitosten, opettajankoulutuslaitosten ja normaalikoulujen opettajankouluttajien ja tulevien opettajankouluttajien (tohtorikoulutettavat) ammatillista kehittymistä, yhteisöllisyyttä ja oppimista toisiltaan kansainvälisessä ja kansallisessa yhteistyössä.

Kuva: Riikka Kalmi.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail