Kemianluokka Gadolin tarjoaa oivaltamisen ja onnistumisen iloa

Kymmenen vuotta täyttävä Kemianluokka Gadolin innostaa lapsia ja nuoria tieteeseen sekä jakaa tutkimukseen perustuvaa pedagogista tietoa opettajille. Gadolinin toiminta on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Ke­mian­luok­ka Ga­do­lin

Kemianluokka Gadolinin ensimmäisen kymmenen vuoden kunniaksi on julkaistu kirja Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistossa: Kemianluokka Gadolin -tiedeluokka innostavana oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristönä vuodesta 2008 lähtien.

Koululaisryhmät voivat vierailla Kemianluokka Gadolinissa opintokäynneillä. Opettajilla on mahdollisuus tutustua kemian uusiin opetusmenetelmiin ja -innovaatioihin.

Kemianluokka Gadolinin lisäksi Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella toimii neljä muuta tiedeluokkaa sekä Viikin kampuksella yksi.

Suomessa toimii kaikkiaan 14 kansallisen LUMA-keskus Suomi -verkoston tiede- ja teknologialuokkaa.

Kymmenen vuotta sitten syntyi Kumpulan kampukselle jotakin aivan uutta – Suomen ensimmäinen tiedeluokka, Kemianluokka Gadolin. Sille on selvästi ollut kysyntää, sillä kymmenen vuoden aikana Gadolinin toimintaan on ehtinyt osallistua 50 000 vierailijaa – lapsia, nuoria, opettajia ja muita aiheesta kiinnostuneita. Sittemmin tiedeluokkia on perustettu Suomeen yhteensä 14.

Esimurrosikään ehtineessä Gadolinissa etsitään uusia tapoja innostaa lapsia ja nuoria tieteeseen. Koululaisvierailujen sekä tiedekerhojen ja -leirien lisäksi suosittuja ovat tiedesynttärit, joilla voi esimerkiksi tutustua pomppiviin molekyyleihin tai selvitä pakohuoneesta kemian avulla.

− Gadolinissa lapsi pääsee tekemään ja kokeilemaan itse. Tavoitteena on omakohtainen oivaltaminen ja onnistumisen ilo, Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen johtaja Maija Aksela kertoo.

Tiedesynttäreillä voi esimerkiksi tutustua pomppiviin molekyyleihin tai selvitä pakohuoneesta kemian avulla.

Laajemmin Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on kehittää ja tutkia kemian tiedekasvatusta ja opettajankoulutusta.

− Kemian opettajankoulutuksen vahvaa yhteyttä Gadolinin toimintaan on kiitelty kansainvälisesti, ja siitä on otettu mallia myös muualla, Aksela sanoo.

Ar­ki­päi­vän ke­mi­aa

Tulevien vuosien aikana Gadolinissa tuodaan kemia vielä lähemmäs lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Teemoina ovat arkipäivän kemia, kestävä kemia ja kehitys sekä moderni teknologia.

− Kemianluokan toiminnassa tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi lääkekemian töitä, kemian ja taiteen yhdistämistä eri tavoin sekä esimerkiksi 3D-printtereiden käyttöä, Aksela kertoo.

Jo nyt on ollut tarjolla isovanhempien ja lastenlasten yhteisiä kerhoja ja leirejä.

Kemianluokka Gadoliniin tahdotaan myös perheet vahvemmin mukaan jopa yli sukupolvien. Jo nyt on ollut tarjolla isovanhempien ja lastenlasten yhteisiä kerhoja ja leirejä, mutta näitä pyritään saamaan vielä lisää.

− Perhetiedekasvatus on yksi kehittämis- ja tutkimuskohteemme, joka on kiinnostanut kovasti muun muassa Kiinassa, Aksela sanoo.

Syksyllä juhlitaan Kemianluokka Gadolinin lisäksi myös 15 vuotta täyttävää Helsingin yliopiston tiedekasvatusta.

Mitä Ga­do­li­nis­sa vie­rail­leet lap­set ja nuo­ret sa­no­vat?

− Opin uusia asioita, oli kivaa.
− Auttoi ymmärtämään kemiaa paremmin.
− Tiedän nyt enemmän kemian jatko-opintomahdollisuuksista.
− Oppi asioita, joita tarvitsee lukiossa.
− Sai tutustua tähän yliopistoon ja kemian opiskeluun.
− Opin jokapäiväisistä asioisten ja niiden yhteyksistä kemiaan.
− Pääsi tekemään kokeellisia töitä kunnon laboratoriossa kunnon välineillä.

Teksti: Tiina Palomäki. Kuva: Veikko Somerpuro.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail