LUMA-keskus Suomi jatkaa yhteistyötään MAOL:in kanssa

LUMA-keskus Suomi -verkosto ja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ovat sopineet yhteistyöstään vuoteen 2022 saakka. Nyt sovitut uudet kehittämishankkeet pohjautuvat osapuolten välillä jo pitkään tehtyyn yhteistyöhön sekä niiden pohjalta tunnistettuihin mahdollisuuksiin kehittää uusia yhteistyömalleja.

Osapuolten tavoitteena edelleenkin on yhdessä tukea eri koulutusasteilla matematiikkaa, ympäristöoppia, fysiikkaa, kemiaa ja/tai tietotekniikkaa opettavien opettajien työtä sekä edistää heidän ammatillista kehittymistään monipuolisesti. Uutena erityistavoitteena on edistää tulevien ja hiljattain valmistuneiden opettajien verkostoitumista alallaan sekä opettajan ammattiin sitoutumista uransa alkutaipaleella.

Kehittämishanke opettajaksi opiskelevien ja nuorten opettajien tukemiseksi ja verkostoitumisen edistämiseksi on käynnistetty

LUMA-keskus Suomi ja MAOL ovat alkaneet kehittää pysyvää verkostoitumismallia nuorille (noviiseille, enintään viisi vuotta opettajana toimineille) matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opettajille sekä opettajaksi opiskeleville.

Tavoitteena on, että nuorista opettajista tulee alan aktiivisia toimijoita, jotka osallistuvat mm. MAOL:in paikalliskerhojen ja LUMA-keskus Suomen alueellisten keskusten toimintaan. Nuoria opettajia kutsutaan erityisesti mukaan LUMA-keskus Suomen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Nuoret opettajat voivat vertaismentoroida toisiaan sekä mentoroida opettajaksi opiskelevia. Nuoret opettajat ja opiskelijat voivat kokoontua vuosittaisten tapahtumien yhteydessä ja järjestää siellä toisilleen ohjelmaa. Verkostoitumista tuetaan myös verkkoympäristöllä.

MAOL on perustanut mm. nuorista opettajista koostuvan työryhmän, joka suunnittelee konseptia tarkemmin. LUMA:n alueellisten keskusten toimijat/opettajankouluttajat ovat MAOL:in yhteistyökumppaneita.

Kehittämishanke opettajien ja opinto-ohjaajien jatko-opinto- ja työelämätietoisuuden lisäämiseksi käynnistyy lähiaikoina

LUMA-keskus Suomi ja MAOL käynnistävät yhteisöllisen ja osallistavan kehittämistutkimushankkeen, jossa kehitetään malli opettajien ja opinto-ohjaajien (ja rehtoreiden) jatko-opinto- ja työelämätietoisuuden lisäämiseksi. Hankkeeseen pyritään osallistamaan erityisesti nuoria opettajia ja myös ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen opetushenkilöstöä. Osapuolet kutsuvat hankkeen yhteistyötahoksi myös elinkeinoelämän.

Pitkään toteutettu yhteistyö toiminnan suunnittelussa ja viestinnässä jatkuu

LUMA-keskus Suomi ja MAOL jatkavat keskinäistä yhteistyötään valtakunnallisessa viestinnässä sekä Valtakunnallisten LUMA-päivien ohjelman suunnittelussa ja markkinoinnissa. Myös MAOL:in paikalliskerhojen ja LUMA-keskus Suomen alueellisten keskusten yhteistyö jatkuu.


Kuva: Sakari Tolppanen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail