Eurooppalaiset asiantuntijat kokoontuivat Helsingissä keskustelemaan työelämätietouden vahvistamisesta opettajankoulutuksessa

Eurooppalaisen LINKS-hankkeen osana Helsingissä 13.12.2018 järjestetyssä seminaarissa Lisää työelämätietoutta matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetukseen ja opettajankoulutukseen kuultiin eri Euroopan maiden näkemyksiä LUMA-aineiden opetuksesta ja jatkuvasta ammatillisesta oppimisesta. Tämän lisäksi kuultiin elinkeinoelämän edustajien näkemyksiä opettaja-yritys-yhteistyöstä ja siitä, miksi luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetus koetaan tärkeäksi myös yrityksissä. Seminaarin workshop-osuudessa kansainväliset tiimit pääsivät keskustelemaan ja ideoimaan uudenlaisia malleja työelämätietouden vahvistamiseksi.

Tilaisuudessa keskustelua herättävät teemat olivat muun muassa koulujen ja yritysten välinen yhteistyö, opettajien tukeminen sekä se, millaisia etuja elinkeinoelämä saa koulujen kanssa tehdystä yhteistyöstä. Esimerkkinä toimivasta toiminnallisesta mallista kuultiin englantilaisen Karen Brunyeen kertomana STEM Learning -yhtiön Opettaja-TET-mallista, jossa yritykset kustantavat opettajan sijaisen kouluun siksi aikaa, kun opettaja pääsee luonnontieteen tai tekniikan alan yritykseen työharjoitteluun. Opettaja-TET tarjoaa opettajille mahdollisuuden tutustua alan uusimpaan tekniikkaan ja käytännön työhön ja kokemuksia harjoittelusta jaetaan koulun sisällä sekä muille opettajille että oppilaille.

Myös LUMA-keskus Suomi tekee töitä opettajien työelämätietouden lisäämiseksi. LUMA yhteiskunnassa -kehittämishankkeen tavoitteena on tukea opettajien ja yritysten välistä yhteistyötä, mutta myös lisätä yhteiskunnallista ja ammatillista relevanssia opetuksessa. Syksyllä 2018 auenneen, kaikille avoimen verkkokurssin LUMA-aineiden opetusta lähiyrityksissä tavoitteena on tarjota tukea ja ideoita sopivien lähiyritysten löytämiseen ja hyödyntämiseen oppimisympäristöinä. Lisäksi kurssilla annetaan vinkkejä hyvän vierailun suunnitteluun ja toteutukseen sekä oppimateriaalin laatimiseen.

Teksti ja kuva: Oona Kiviluoto.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail