ZAU-tiedekerhot innoittajina eri puolilla Suomea: uusia mahdollisuuksia tulossa

ZAU – Zonta Antaa Uskallusta on Zonta-järjestön sekä tiede- ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke, jonka puitteissa järjestetään ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja vielä lukuvuoden 2020-2021 ajan. Hankkeen tavoitteena on innostaa ja rohkaista lapsia ja nuoria sekä erityisesti tyttöjä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja teknologian opiskeluun yliopistoissa tutkimusperustaisesti kehitettyjen uusien opetusmenetelmien avulla. Haku tiedekerhojen järjestäjille ja ohjaajille on nyt käynnissä!

Tavoitteena järjestää 100 kerhoa ja tavoittaa 1000 kerholaista ympäri Suomen fyysisesti ja virtuaalisesti

ZAU-tiedekerhoja voidaan järjestää esimerkiksi koulussa, kirjastossa tai päiväkodissa. Kerhon järjestämisestä kiinnostuneet tahot voivat toivoa tiloihinsa pidettäväksi kerhoa erillisen lomakkeen kautta. Kerhoa toivovan tahon tehtävänä on tarjota kerholle tila, hankkia kerhoon osallistujat sekä mahdollisesti tarjota kerhon käyttöön materiaaleja kuten piirustusvälineitä. Muut kerhokulut katetaan Zonta-järjestön varainkeruun tuotoilla.

ZAU-tiedekerhojen ohjaajat vastaavat kerhojensa suunnittelusta ja tarkemmista sisällöistä. Heidät koulutetaan tehtäviinsä MOOC-verkkokurssilla, jolle on rakennettu oma erillinen ZAU-kerhomoduulinsa. Sinne on koottu valmiita materiaaleja kerhojen suunnittelun tueksi ja inspiraation lähteeksi. Ohjaajat saavat halutessaan keskittyä kerhonsa sisällöissä yhden teeman ympärille tai yhdistellä kerhoon osia ja aktiviteetteja useampaan teemaan liittyen.

Lukuvuoden 2019-2020 aikana järjestettiin yhteensä 43 ZAU-tiedekerhoa 31 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Näiden kerhojen kautta innostavia ja ikimuistoisia kokemuksia tarjottiin yli 600 lapselle! Haku lukuvuoden 2020-2021 aikana järjestettäville ZAU-tiedekerhoille on käynnissä!

”Kiitos mahdollisuudesta olla ZAU-kerhon ohjaajana! Kerhon ohjaaminen oli opettavaista ja hauskaa lasten kanssa työskentelyä. Lapset olivat innostuneita! Kaikin puolin mukava kokemus tärkeän asian puolesta!” Syksyllä 2019 ZAU-kerhoa ohjanneen opettajan kommentti

 

ZAU-virtuaalikerhojen kautta tarjotaan mahdollisuus innostavaan kerhotoimintaan haja-asutusalueille

Osana ZAU-tiedekerhohanketta toteutetaan kerhoja myös virtuaalisesti. Keväällä 2020 julkaistiin ensimmäinen ZAU-virtuaalikerho, joka käsitteli erityisesti matematiikkaan liittyviä aiheita. Lukuvuoden 2020-2021 aikana julkaistaan kaksi ZAU-virtuaalikerhoa lisää. Näistä ensimmäinen julkaistaan vuodenvaihteessa 2020-2021 ja toinen myöhemmin keväällä 2021. ZAU-virtuaalikerhojen tarkoituksena on tehdä kerhotoiminnasta mahdollisimman helposti saavutettavaa!

Joulukuussa 2020 käynnistyi toinen ZAU-virtuaalikerho. Tähän kerhoon ilmoittautui ennakkoon noin 50 lasta eri puolilta Suomea. 

Kuvassa ZAU-virtuaalikerhon ohjaajat Pinja ja Ida vetämässä live-kerholähetystä.

Tässä virtuaalikerhossa tehdään tieteellistä taidetta, ihmetellään valoa, tutkitaan avaruutta ja tähtiä sekä pohditaan äänen ja musiikin syntyä kerhon ohjaajien Pinjan ja Idan johdolla. Kaikki kerhokerrat on videoitu ja ne ovat kenen tahansa katsottavissa LUMA-keskus Suomen Youtube-kanavalta täällä

ZAU-virtuaalikerhojen kolmas kerhokokonaisuus käynnistyy huhtikuussa 2021! Lisätietoja ZAU-virtuaalikerhoista ja
niiden materiaaleista löytyy osoitteesta
www.luma.fi/ZAU-virtuaalikerho 


Haluatko olla mukana tukemassa tärkeää hanketta ja samalla tarjota lapsille mielettömän mahdollisuuden harrastaa matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja rohkaista heitä uskomaan omiin kykyihinsä niissä?

Hae mukaan näin:

1. Työskenteletkö esimerkiksi koulussa ja haluaisit ilmaisen ZAU-kerhon koulullesi?
LUMA-keskus Suomi rekrytoi kerhoihin ohjaajiksi korkeakouluopiskelijoita, teidän tulee vain tarjota kerholle tilat ja etsiä siihen osallistujat.
Toivo kerhoa täällä.

2. Oletko korkeakouluopiskelija, opettaja tai muuten kiinnostunut ohjaamaan ZAU-kerhoa?
Suorita kaikille avoin Tiedekasvatus – oivaltamisen ja onnistumisen iloa -MOOC-kurssi (2 op) ja sinne rakennettu ZAU-kerhomoduuli
sekä
täytä ZAU-kerhojen ohjaajahakemus täällä.

Haku lukuvuonna 2020-2021 järjestettäville kerhoille on käynnissä 7.3.2021 asti!

 

Lisätietoja:
www.luma.fi/zau 
www.zonta.fi/zau