75 000 euro doneras av Zonta-organisationen till LUMA-center Finland för att organisera ZAU-klubbar

Zonta-organisationen samlar in medel för ZAU-klubbar. Målet är att inspirera och uppmuntra flickor att intressera sig i och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi.
LUMA-center Finland, som organiserar klubbverksamheten, fick den första donationen den 27 april 2019 i samband med zontornas vårseminarium i Jakobstad. 

I Finland är indelningen i kvinno- och mansdominerade yrken fortfarande tydlig, och lönerna är inte jämlika mellan könen. Flickor klarar sig fint i skolan men väljer ofta bort matematisk-naturvetenskapliga ämnen. På så sätt utesluter de själva många möjligheter till fortsatta studier, redan i ett mycket tidigt skede.

2019 fyller Zonta International (ZI)100 år. Jubileumsåret till ära vill ZI Distrikt 20 lyfta fram organisationens grundidé, att förbättra flickors och kvinnors ställning samt att främja jämställdhet mellan könen. ZAU-kampanjen som startades våren 2018 har som mål att samla in medel som hjälper nätverket LUMA-center Finland att bilda ZAU-klubbar. Klubbverksamheten baserar sig på fenomenbaserad inlärning och vetenskapliga ämnen. Nätverket har sedan 2004 erfarenhet av LUMA-klubbar som vänder sig till barn och ungdomar.

På Zonta-organisationens vägnar överlämnades donationen, 75 000 euro, av Governor Lea Helle, och på LUMA-center Finlands vägnar mottogs den av fil. dr Maarit Mäkelä från LUMA-keskus Pohjanmaa. Den andra donationen kommer att göras på Zontas 100-årsseminarium den 8 november 2019 i Helsingfors.   

Vårt gemensamma ZAU-projekt är unikt och ytterst viktigt för Finland. Projektet stakar ut nya vägar för att främja kunskapen om matematisk-vetenskapliga ämnen, med utgångspunkt i senaste forskningsrön,” konstaterar direktören för LUMA-center Finland, professor Maija Aksela och önskar alla glädje av att upptäcka och att lyckas.

Målet är 100 klubbar och 1000 klubbmedlemmar

Rekrytering av arrangörer av ZAU-klubbar och klubbinstruktörer pågår som bäst t.o.m. den 30 april. De första klubbarna startar år 2019, och verksamheten kommer att fortsätta år 2020. Två pilotklubbar fungerar redan i huvudstadsregionen. Målet med kampanjen är 100 klubbar och 1 000 klubbmedlemmar på olika håll i Finland 2019−2020 samt en ny, bestående verksamhetsmodell för skolor.

Målet med klubbarna är att väcka i synnerhet 10–12-åriga flickors intresse för matematik, naturvetenskaper och teknologi. Detta sker genom att ta upp teman som flickor tycker är viktiga samt att använda nya undervisningsmetoder som är baserade på akademisk forskning. Ämnen som kommer att tas upp är bl.a. närmiljö och hållbar utveckling, mat och reaktioner, naturvetenskaper och konst, stjärnor och rymden samt digitalisering och robotik. Huvudvikten ligger på flickor, men även pojkar är välkomna.

Zonta-organisationens medlemmar deltar i klubbverksamheten genom att samla in medel men även som faddrar, mentorer, som lokala inspiratörer för skolväsendet samt som rollmodeller och rekryterare av rollmodeller.

Text: Zonta International Distrikt 20 rf. Bild: Helsingfors universitet.