Matematiikan opetusta elävöittävät LUMATIKKA-itseopiskelukurssit julkaistu DigiCampuksessa

LUMATIKKA on vuosina 2018–2022 Opetushallituksen rahoittama ja LUMA-keskus Suomi-verkoston toteuttama matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelma. Paljon positiivista palautetta keränneen ohjelman tavoitteena on ollut matematiikan opetuksen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä matematiikan oppimiseen innostaminen läpi koulupolun. Sisällöt ovat tarjonneet opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tutkimusperusteisen tiedon oman opetuksen kehittämisen tueksi. Ohjatusti toteutetun hankkeen päätyttyä verkkokurssien kokonaisuus löytyy vuonna 2023 maksuttomana itseopiskeluversiona DigiCampus-oppimisympäristöstä. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat siis hankekauden jälkeenkin herättämään ja kasvattamaan oppijoiden matikkainnostusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle!

20 itseopiskelukurssin kokonaisuus DigiCampuksessa

LUMATIKKA-ohjelma / LUMATIKKA-programmet  1. Aloita tästä/Börja här:   LUMATIKKA 1: Yhteinen kurssi / Gemensam kurs - Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle / På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet  2. Valitse itsellesin sopivin / Välj den som passar dig bäst:  LUMATIKKA 2: Opetusastekohtaiset kurssit / Årskursspecifika kurser  - Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa lapsilähtöisesti / Matematik inom småbarnspedagogik och förskola - med barnet i centrum! - Luokkien 1-6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti / Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1-6 - Luokkien 7-9 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti / Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 7-9 - Lukiomatematiikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi - Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijakeskeisesti  3. Valitse mieleiset / Välj de som intresserar dig:  LUMATIKKA 3: Erityisdidaktiikan valinnaiskurssit / Valfria kurser i specialdidaktik  - Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen / Matematik i rörelse - Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa / Programmering - Ymmärrystä ongelmanratkaisuun / Att förstå problemlösning - Algoritmisen ajattelun kehittäminen - Matematiikka ja taide - Matematik som verktyg i naturvetenskap  - Projektlärande / Ks. Projektioppiminen LUMA-aineissa (LUMA-keskus Suomi)

DigiCampuksessa oleva koulutusohjelma koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat (1) kaikille opettajille yhteinen osa, (2) opetusastekohtainen osa sekä (3) matematiikan erityisdidaktiikkaan perehdyttävä valinnainen osa. Koko koulutusohjelmapolun voi suorittaa itsenäisesti täysin verkon välityksellä tai vaikka vain tutkailla yksittäisiä itseä kiinnostavia kursseja oman tarpeen mukaan. Suorittaminen tapahtuu verkon välityksellä ilman läsnäolovaatimuksia!

Kurssit löytyvät DigiCampuksessa hakutoiminnan kautta ja kategorian Kaikille avoimet kurssit / MOOC alakategoriasta Opetus ja kasvatustiede ja LUMA-keskus Suomi. Tässä on myös suoralinkki kurssikategoriaan (vaatii kirjautumisen DigiCampukseen HAKA-, Google- tai DigiCampus-käyttäjätunnuksella). Tarkemmat ohjeet kursseista ja niille kirjautumisesta löytyvät hankkeen verkkosivuilta lumatikka.luma.fi/itseopiskelukurssit.

200 videoluentoa YouTube-kanavalla ja

30 kokoelmaa Avointen oppimateriaalien kirjastossa  

LUMATIKKA-hankkeen aikana syntynyt opetus- ja kasvatushenkilöstölle suunnattu laadukas materiaalipankki on myös arkistoitu helposti saavutettavaan muotoon ja julkaistu vapaaseen käyttöön kurssialueiden ulkopuolelle! Näin edistämme sitä, että opettajat ympäri Suomen saavat ja löytävät tukea matematiikan opetukseen. Kurssiemme ulkopuolelle julkaistut materiaalit ovat lisensoitu CC BY-SA 4.0 -lisenssillä (Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen). Lisenssi mahdollistaa aineistojen kopioimisen, levittämisen ja muokkaamisen omiin tarkoituksiin sopiviksi, kunhan alkuperäinen lähde mainitaan ja muokatut versiot jaetaan samalla lisenssillä.

Mittavaa videotuotantoa pääsee katselemaan YouTube-kanavalta LUMATIKKA: youtube.com/@lumatikka. Itseä kiinnostavia videoita voi löytää esimerkiksi soittolistoja selaamalla. Soittolistat on luokiteltu LUMATIKKA-kurssien sekä matematiikan opetusaiheiden mukaan. Sivustolta löytyy myös hankkeen suunnittelijoiden opastusvideo DigiCampus-kursseista ja materiaaleista verkossa: 

Hankkeessa kuvatuista asiantuntijavideoista ja muista kirjallisista kurssimateriaaleista on julkaistu lisäksi Avointen oppimateriaalien kirjastoon materiaalikokoelmia. Kokoelmat on räätälöity aihe- ja sisältöalueittain sekä opetusasteittain. Suomen- ja ruotsinkieliset kokoelmat löytyvät kootusti myös LUMATIKKA-hankkeen verkkosivuilta kohdasta Materiaalikokoelmat. Eri kokoelmat on jaoteltu verkkosivuille kattoteemoihin 1) Mikä vaikuttaa kykyyn oppia matematiikkaa ja miten sitä voi arvioida? 2) Matikkainnostusta ja ymmärrystä lisäävät työtavat ja 3) Matematiikan sisältöalueet.

Kuvassa kokoelmaesimerkki Matemaattisen ajattelun kielentäminen teema-alueesta Matikkainnostusta ja ymmärrystä lisäävät työtavat. Kuvassa näkyy matemaattisen ajattelun neljän kielen malli, joka pitää sisällään symboli-, taktillisen toiminta-ja kuviokielen sekä luonnollisen kielen.
Esimerkki LUMATIKKA-hankkeen verkkosivuilta löytyvästä materiaalikokoelmien koontinäkymästä. Kokoelma Matemaattisen ajattelun kehittäminen löytyy kokonaisuudessaan aoe.fi-sivustolta.

 

Osallistuneiden kommentteja

“Todella hyvä ja käytännönläheinen kurssi. Videot olivat erityisen hyviä ja sopivan pituisia. Kurssi oli koostettu siten, että se eteni loogisesti. Hyviä vinkkejä opetukseen sai ihan kaikista videoista. Tehtävät olivat järkevän laajuisia ja hyvin ryhmäni kanssa toteutettavissa. Tällaista lisää!” 

“Lämmin kiitos. Sain paljon uusia ideoita ja ihanaa käyttökelpoista materiaalia.”

“Jag har lärt mig jättemycket tack vare den här kursen. Jag tycker att de olika delområdena har tagits upp på ett mycket användbart och samtidigt lättförståeligt sätt. Det material som vi har fått ta del av på den här kursen kommer att vara mycket användbart i det praktiska arbetet. Alla fina tips och idéer är också superbra.” 


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail