Ansökan till LUMA-utvecklingssamarbete för skolor och daghem har öppnats

LUMA-center Finland-nätverket har öppnat ansökan till en ny typ av LUMA-utvecklingssamarbete för skolor och daghem. Ansökningstiden för nya LUMA-utvecklarskolor och -daghem går ut 15.8.

Har du idéer för hur undervisningen och lärandet i matematisk-naturvetenskapliga ämnen (matematik, omgivningslära, naturvetenskaper och teknologi) borde utvecklas? Vill du vara med och ta fram nya verksamhetsmodeller, material och utbildningar som stöder implementeringen av nya läroplaner? Är du intresserad av att nätverka regionalt, på nationell nivå eller internationellt?

Kom med genom att fylla i ansökningsblanketten! (på finska)

Utvecklarskolor- och daghem får möjlighet att vara med och bereda och genomföra LUMA-center Finland-nätverkets nya nationella uppdrag i samarbete med varandra: såväl lärare, forskare, lärarutbildare som andra samarbetspartner medverkar i projektet.

Samarbetsprojektet inleds i augusti 2021 genom att vi bjuder in de antagna utvecklarskolorna- och daghemmen till att diskutera och ta fram idéer för programmet under den nya uppdragsperioden och skapa olika former för samarbete inför våra virtuella utvecklardagar, som ordnas 24–25.8.2021.

Projektet bygger på kollektivt projektlärande:

Projektet avanceras i fyra skede: planering, genomförande, unvärdering och utveckling kollektivt.

 

Skolor och daghem som antas i programmet

  • får möjlighet att påverka verksamheten som vårt nätverk arrangerar under nästa uppdragsperiod
  • är bland de första som får veta om nya projekt inom LUMA-nätverket, som söker deltagande skol- och daghemsgrupper (t.ex. pilotprojekt)
  • får dra nytta av senaste forskningsrön och de nyaste verksamhetsmodellerna för undervisning och mångvetenskapliga studiehelheter och temastudier i matematisk-naturvetenskapliga ämnen
  • har möjlighet att få kollegialt stöd över gränserna för olika utbildningsstadier, läroämnen och kompetensområden
  • får dela med sig av sina idéer under LUMA-dagarna och inom StarT-programmet
  • har rätt att använda benämningarna LUMA-utvecklarskola och -daghem samt LUMA-utvecklarlärare.

Vi önskar deltagare från alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till andra stadiet och från olika håll i Finland. Från varje skola och daghem som ansöker till programmet bör minst två personer kunna delta (lärare i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, lärare inom småbarnspedagogiken, klasslärare, handledare, studiehandledare eller lärare i andra ämnen).

LUMA-utvecklarskolor och -daghem

  • engagerar sig i det gemensamma utvecklingsarbetet under perioden 2021–2024 och reserverar ett antal arbetstimmar på projektet som motsvarar högst fyra arbetsdagar per deltagande lärare eller handledare per läsår. Nya verksamhetsmodeller utvecklas över nätet under utvecklardagar och i tematiska arbetsgrupper.
  • testar projekt som planerats tillsammans
  • utvecklar verksamheten i sina egna enheter i enlighet med läroplanen.

Mera information

Utvecklingsarbetet ingår i LUMA-center Finland-nätverkets nationella uppdrag under perioden 2021–2024. Det nationella uppdraget finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.