Anmälan till LUMATIKKA-nätkurser hösten 2020 har öppnats

Fortbildningar om matematikundervisning som verkligen varit populära och som fått mycket beröm av lärarna startar igen i augusti 2020! Förhandsanmälan till höstens nätkurser öppnades 4.5

Mot elevcentrerad och aktiverande matematikundervisning!

LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

Du kan avlägga hela utbildningsprogrammet på 15 studiepoäng eller enskilda kurser utifrån dina egna behov och din egen kalender, i sin helhet på nätet. Ett antal olika nätkurser börjar varje termin.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA-center Finland-nätverket.

Hösten 2020: 31.8-29.11

Förhandsanmälan till höstens nätkurser öppnades 4.5 på adressen https://lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen. Det är möjligt att anmäla sig ända tills kurserna börjar i augusti.

Höstens kurser öppnas för kursdeltagarna på studieplattformen 31.8, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 29.11. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar. Kurserna avläggs i sin helhet över nätet, men i en del kursuppgifter ingår även undervisningsexperiment som kursdeltagarna genomför i sin egen elevgrupp.

Med samma blankett kan man anmäla sig till antingen enskilda kurser eller hela fortbildningsprogrammet. Vi rekommenderar att man vid sidan av sitt vanliga arbete tar sig an högst 1–2 utbildningsdelar per termin. Alla utbildningar inom programmet är avgiftsfria för deltagarna. Du kommer åt närmare kursbeskrivningar via länkarna nedan

Läs mera om kursinnehåll

LUMATIKKA 1 Gemensam kurs i allmän matematikdidaktik för alla deltagare (3 sp) På matematiksstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet
LUMATIKKA 2 Välj en av kurserna i stadiespecifik matematikdidaktik (6 sp) Matematik inom småbarnspedagogik och förskolan – barnet i centrum

Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1–6
LUMATIKKA 3 Välj tre av kurserna i matematikens specialdidaktik (à 2 sp, tot. 6 sp) Matematik som verktyg i naturvetenskap

Programmering

Projektlärande

Läs mera: LUMATIKKA-webbsida | Kontakt: info@lumatikka.luma.fi