Yhteistyöllä ympäristöä tutkimaan

Koko Suomen kattava typpidioksidimittaus soveltaa ilmanlaadun kokeellista tutkimista ja painottaa laajaa yhteistyötä kaikkien projektiin osallistuvien osapuolten – oppilaiden, opettajien, asiantuntijoiden … Lue lisää…

Fysiikan koulukokeellisuuden haasteet

Kokeellisuus on olennainen osa luonnontieteiden opetusta peruskoulussa ja lukiossa ja siten tärkeä osa myös fysiikan opettajankoulutusta. Viimeistelyvaiheessa olevassa Ville Nivalaisen … Lue lisää…

Kemian ylioppilastehtävät vaativia

Ylioppilastutkinto on ohjannut sekä lukio-opetusta että korkeakouluopintoihin hakeutumista ja valituksi tulemista jo yli 150 vuoden ajan. Greta Tikkanen väitteli kesäkuussa … Lue lisää…

Yliopisto tutuksi oppilasvierailuilla

Eri korkeakoulut tukevat kouluopetusta järjestämällä mahdollisuuksia vierailla yliopistolla. Oulun yliopiston perinteisillä ABI-päivillä lukiolaiset ovat jo saaneet maistiaisia opiskelumahdollisuuksista Pohjois-Suomessa. Nyt … Lue lisää…